Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja sple​tne trgovine larx.si

Splošni pogoji spletne trgovine larx.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. Spletna trgovina larx.si je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku. Upravlja jo podjetje Spletna moč d.o.o.

Nakup in dostava blaga je možna samo na ozemlju Republike Slovenije.

Naročila preko spletne trgovine larx.si
Naročanje poteka preko Interneta 24 ur na dan, vse dni v letu. Potrošnik izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini, razvrščene v kategorijah. Naročila sprejemamo preko nakupa v spletni trgovini larx.si.

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. Sprejeta naročila se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izpeljana.
Naročila preko obrazca za kontakt morajo nujno vsebovati ime in priimek naslovnika/plačnika, ulico, poštno številko in kraj; kontaktno telefonsko številko in e-naslov; Ime artikla in ostale potrebne specifikacije kot so količina, barva, velikost itd.

Po sklenitvi pogodbe na daljavo, je potrošniku zagotovljeno potrdilo o sklenjeni pogodbi na trajnem nosilcu in je dostopno potrošniku kadarkoli v zgodovini svojih naročil, ali na zahtevo pri ponudniku.

Zavrnitev naročila
Naročila, ki niso oddana skladno s temi pogoji, ali pa so bili pri uveljavitvi komercialnih pogojev pri oddaji naročila uporabljeni načini, ki jih lahko označimo kot nedovoljeno uporabo elektronske izmenjave podatkov, bodo stornirana.
Podjetje Spletna moč d.o.o. lahko naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

Cene in ažurnost podatkov
Cene so označene v evrih (EUR) in vsebujejo DDV. Cene na spletnih straneh trgovine larx.si veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do dne objave novega cenika.
Kljub vsemu obstaja minimalna možnost, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila. V tem primeru kupcu omogočamo odstop od nakupa, hkrati pa bomo kupcu ponudili rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.
Cena blaga na spletu ne vključuje dostave.

Popusti
Popust se upošteva za čas trajanja popusta. V določenih primerih se lahko čas trajanja akcije predčasno zaključi v kolikor pride do odprodaje zalog, ki je nastala v času popusta. V primeru predčasne odprodaje se košarica skrije in izdelka ni možno več naročiti.

Artikli označeni s “promocija” so znižani za najmanj en dan in se lahko podaljšuje v kolikor čutimo potrebo po zmanjšanju trenutno razpoložljivih zalog. Spremembe so lahko objavljene kadarkoli znotraj dneva in veljajo dokler so objavljene.

Dostava in Stroški pošiljanja

V ceno izdelkov poštnina ni vključena. Pri oddaji naročila se vam strošek pošiljanja prišteje k vešemu naročilu.

Pravne osebe

Zavezanci za DDV so dolžni ob nakupu navesti tudi svojo davčno številko.

Informacija o pritožbenem postopku, odstopu od pogodbe in vračilu blaga

Pravica do odstopa od pogodbe

Trgovina larx.si deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa.

Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje

SPLETNA MOČ d.o.o.
Meninska ul. 2
1241 Kamnik

o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priložen vzorčni odstopni obrazec. Ne glede na obliko odpovedi, mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

V primeru, da je potrošnik odstopil od pogodbe po poslanem paketu je dolžan v celoti povrniti strošek pošiljanja.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja).

Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o dostopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Reklamacijski pogoji:

Družba Spletna Moč, d.o.o., s sedežem na naslovu Meninska ulica 2, 1241 Kamnik, DŠ 82731802, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, opr. št. Srg 2011/25837 (v nadaljevanju kot prodajalec) vzpostavlja v skladu z obligacijskim in tržnim zakonikom ter zaradi interesa varovanja potrošnika /v nadaljevanju kot kupec/ sledeče reklamacijske pogoje, ki pokrivajo le kupoprodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem in kupcem s pomočjo instrumentov komunikacije na razdaljo.

Reklamacijski postopek:

O pravilno oddani reklamaciji s strani kupca se odloči reklamacijski tehnik takoj, pri kompliciranih zadevah najkasneje v roku 30. delovnih dni. V ta rok se ne šteje doba potrebna za strokovno ocenitev napake. Reklamacijski tehnik skrbi za natančno evidenco prejetih reklamacij.

Reklamacijo vključno z odstranitvijo napake mora reklamacijski tehnik reševati brez odlaganja, najkasneje v roku 30 dni od dneva odobritve reklamacije, če se s kupcem ne dogovori o podaljšanju roka.

Če gre za napako, ki se lahko odstrani, ima kupec pravico, da je pravilno in v roku odstranjena, in reklamacijski tehnik ima obveznost napako brez odlaganja odstraniti. Če to ni, glede na lastnosti napake, nesorazmerno, lahko reklamacijski tehnik izdelek zamenja z novim oz. če je napaka samo na posameznem delu izdelka, zamenja samo ta del. Če ta postopek ni izvedljiv, lahko reklamacijski tehnik odobri kupcu primeren popust oz. kupec ima pravico odstopiti od pogodbe.

Če gre za napako, ki je ni mogoče odstraniti in ki preprečuje, da bi kupec uporabljal kupljeni izdelek kot izdelek brez napak, ima kupec pravico, da je izdelek zamenjan z novim oz. kupec lahko odstopi od pogodbe.

Isto pravico ima kupec, če gre za napake, ki se lahko odstranijo, vendar kupec ne more glede na ponavljajočo napako oz. večje število napak izdelek redno uporabljati.

Če gre za druge napake, ki jih ni mogoče odstraniti in kupec ne zahteva zamenjavo izdelka, ima kupec pravico do primernega popusta oz. kupec lahko odstopi od pogodbe.

Obseg garancije:

Pravice iz odgovornosti za napake izdelka, za katerega velja garancijski rok, se končajo, če ni bila napaka javljena reklamacijskemu tehniku v garancijskem roku.

Ponudnik za napake izdelka ni odgovoren v naslednjih primerih:

a) če je napaka očitno povzročena z redno uporabo oz. nepravilno uporabo,
b) če niso bili upoštevani pogoji strokovne montaže, montaža je bila izvedena s strani firme, ki ni za montažo usposobljena
c) poškodovanjem varovalnih pečati in nalepk
d) uporabo izdelka na način in pod pogoji, ki ne odgovarjajo svojimi lastnostmi parametrom navedenim v dokumentaciji priloženi k izdelku
e) s posredovanjem ne kompletne oz. očitno ponarejene dokumentacije – garancijska izjava, nabavni dokument

Garancija ni vezana zlasti na:

a) napake povzročene z mehansko poškodbo, elektrostatičnim nabojem, vremenskimi vplivy, elemetarnimi nesrečami itd.
b) napake povzročene z ne strokovno uporabo, ne upoštevanjem navodil za uporabo, ne zadostnim vzdrževanjem itd.
c) napake povzročene s priključitvijo na električno omrežje, ki ni v skladu z evropskimi normami.

Ti vzpostavljeni reklamacijski pogoji pokrivajo vse kupoprodajne pogodbe sklenjene na razdaljo in se smatrajo kot njihova priloga, če niso direktno v kupoprodajni pogodbi sklenjeni drugi individualni reklamacijski pogoji.
Pripadajoče določbe obligacijskega zakonika in zakona o varstvu potrošnikov imajo prednost pred določbami te reklamacijske smernice, če bi bili z njimi v sporu.

Te reklamacijske pogoje vzpostavlja uvoznik na dan 01.11.2007 s tem, da so z dnem 10.11.2022 prikazani pri prodajalcu na www.larx.si tako, da vsak ima možnost se s njihovim obsegom seznaniti še pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe na daljavo.

Prekinitev pogodbe, kršitve in sankcije:
Vsak kupec lahko zakonsko prekine naročilo – pogodbo. To pomeni, da ko kupec paket prevzame, ga lahko vrne, ponudnik pa je dolžan kupcu vrniti celotno kupnino izdelka.
Za namerno povzročene stroške, sploh iz malomarnosti, kar pomeni, da kupec ne prevzame naročenega paketa; v tem primeru naročilo – pogodba še vedno velja, zato je kupec oz. naročnik dolžan kriti stroške, ki jih je s tem povzročil. Za to mu bo ponudnik izstavil račun, ki ga je kupec dolžan poravnati, saj pogodbe – naročila ni prekinil.

Ponudba artiklov:
Artikli v spletni trgovini larx.si so pogosto ažurirani. V primeru, da niso na zalogi, je to jasno označeno.

Skrb za okolje:
Spletna Moč d.o.o. je vključena v sistem ravnanja z odpadno embalažo družbe SLOPAK, št. pogodbe 2558/26-17.

Hranilne vrednosti izdelkov:
Hranilne vrednosti izdelkov označujemo poleg artikla. V kolikor ja kateri od podatkov nepopoln lahko podate zahtevo in posredovali vam bomo potrebne informacije.

Načini plačila:
V spletni trgovini larx.si omogočamo plačilo na več načinov in sicer:
– plačilo po povzetju z gotovino ob prevzemu (v primeru, da ste navedli za dostavo drug naslov, plačilo po povzetju ni možno)
– plačilo po predračunu, oz. nakazilo na TRR,
– plačilo ob osebnem prevzemu – stroškov dostave ni.
Plačilo po povzetju je plačilo z gotovino ob prevzemu paketa. V primeru plačila z gotovino ob prevzemu poštnemu uslužbencu ali dostavljalcu paketa izročite gotovino in pošta oz. dostavljalec bo za vas opravil plačilo. Če pošiljke ne boste prevzeli in jo bo dostavna služba vrnila na naše stroške k nam, vam bomo zaračunali dejanske stroške pošiljanja, ki so ob tem nastali.

V primeru plačila na TRR uporabite sledeče podatke:

SPLETNA MOČ d.o.o.
Meninska ul. 2
1241 Kamnik

SI56 1010 0004 9779 910 (Banka Koper)

Koda namena: CMDT
V polje za referenco vpišete: SI00 (številko vašega naročila)

Osebni prevzem:
Lahko opravite na prevzemnem mestu podjetja na naslovu: Ljubljanska ulica 9, 1241 Kamnik vendar vas obveščamo, da na naslovu podjetja ni trgovine z maloprodajnim materialom, zato vas naprošamo, da se za osebni prevzem predhodno oddate naročilo. Naročeno blago lahko prevzamete od ponedeljka – petka med 9 in 16 uro.

Dobavni roki in dostava:
Prizadevamo si za čim hitrejšo dostavo prejetih naročil. Čas dostave je odvisen od trenutnega obsega dela in lahko traja od 2 do 7 delovnih dni.

Ob sobotah, nedeljah in praznikih odpreme blaga ne izvajamo. Prav tako v tem času ni dostave.

Vsa naročila, ki bodo oddana od petka (od 12 ure dalje) do nedelje, bodo zaradi delovnika dostavne službe obdelana in razposlana v ponedeljek.

Če izdelka ni na zalogi:
V tem primeru vas kontaktiramo po telefonu ali e-pošti in se dogovorimo za nov rok dobave. Pridržujemo si pravico odstopa od pogodbe zaradi nezmožnosti dobave izdelka.

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Spletna moč d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo podatke, pridobljene s svojega spletnega mesta, varovala v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in neželeno komunikacijo.

Uporabnik, ki preko spletnega mesta vnese svoje osebne podatke v spletni obrazec z namenom dostave blaga, daje osebno privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov in sicer dovoljuje podjetju, da zbira, pridobiva, vpisuje, ureja, vpogleduje, shranjuje ali na drug način obdeluje njegove osebne podatke, ki jih vodi v zbirkah osebnih podatkov.

Uporabnik spletnega mesta je seznanjen in se strinja, da bo podjetje njegove osebne podatke uporabilo za namen dostave naročenega blaga in da lahko podjetje njegove osebne podatke (vključno z elektronskim naslovom in/ali telefonsko številko) posreduje podjetju, ki bo naročeno blago dostavilo.

Zbiranje osebnih podatkov:
Obiskovalec z izvedeno registracijo dovoljuje lastniku spletnega mesta zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese pri registraciji. Potrebni podatki, ki se vnesejo pri registraciji so ime, priimek in naslov za dostavo. Uporabnik na lastno željo lahko poda telefonsko številko na katero ga dostavna služba lahko kontaktira za lažji prevzem naročila. Telefonska številka je uporabnikova izbira in ni obvezna za zaključitev uspešnega naročila. Lastnik spletnega mesta larx.si zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namene obveščanja o poteku naročila. Podatke hranimo 5 let in uporabnik lahko kadarkoli zahteva takojšen izbris. To storite tako, da nam na kontaktni obrazec pošljete zahtevo po odjavi.

Prenosljivost podatkov:
Jamčimo, da bodo podatki obiskovalcev in uporabnikov uporabljeni le v namen nemotenega poteka naročil in ne bodo predani tretji osebi razen v primeru, kjer so podatki že v osnovi pobrani za namen in to je dostava na določen naslov. Tak primer je posredovanje vaših podatkov dostavni službi. Uporabnik lahko za dostavo poda domači, službeni, ali katerikoli drug naslov na katerem je dosegljiv, oziroma bo dosegljiva oseba, ki v vašem imenu lahko prevzame pošiljko.

Izogib posredovanja podatkov preko spletne košarice:
V primeru, da ne želite da v naši bazi hranimo vaše podatke nam lahko naročilo oddate preko telefona. V tem primeru bodo vaši podatki še vedno posredovani dostavni službi. Vaše podatke v takšnem primeru hranimo 10 dni, da lahko zagotovimo dostavo naročenih izdelkov. Po tem času jih avtomatično uničimo.

Urejanje osebnih podatkov:
Uporabnik ima po prijavi možnost urejanja svojih podatkov. Podatke lahko spreminjate. Recimo pri spremembi naslova za dostavo si lahko dodate dodaten naslov. Starega izbrišete, ali hranite oba. Če podatkov ne želite hraniti lahko v zahtevana polja napišete poljuben znak. Recimo pri oddaji naročila napišete naslov, ki bo posredovan z naročilom in takoj po zaključeni oddaji naročila lahko svoj naslov uredite in namesto imena, priimke, ulice in ostalih podatkov napišete samo piko (.). Tako boste pri oddaji naročila oddali vaš naslov, v bazi pa ne bo shranjen.

Izbris osebnih podatkov:
Uporabniku omogočamo, da lastne podatke, ki jih posedujemo v celoti odstanimo. To storite tako, da nam na kontaktni obrazec pošljete zahtevo za izbris celotnih podatkov. V takih primerih vse vaše podatke in zgodovino nakupov v celoti izbrišemo v roku 72 ur.
Avtomatičen izbris osebnih podatkov:
Če se uporabnik v neprekinjenem obdobju petih (5) let ne prijavi na spletno stran se njegovi podatki za dostop, osebni podatki in zgodovina nakupa v celoti odstranijo iz naše baze.

Vdor v sistem:
Programsko opremo redno posodabljamo in zagotavljamo prenos podatkov preko varne https povezave. Ob morebitnem vdoru v računalniški sistem vas bomo obvestili v roku 72 ur!

Odgovornost za izgubo podatkov

Uporabnik se mora zavedati, da spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja ponudnik ne prevzema odgovornosti. Ponudnik ni odgovoren za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Avtorske pravice
Larx.si spletna trgovina je v lasti podjetja Spletna moč d.o.o. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo grapo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb, zato je vsakršno posredovanje informacij iz spletnih strani dovoljeno samo s pismeno odobritvijo lastnika.

Uporaba FB
Za vsebine skrbi upravljalec in uporabniki, katerim omogočamo objavo video posnetkov, fotografij, tekstov in drugih vsebin ter njihovo ocenjevanje, komentiranje in razgovor o odprtih temah.
Vsak uporablja vse storitve na lastno odgovornost in v celoti jamči za pravne ter stvarne napake na vsebini in zakonitost vsebine, ki jo posreduje ter je osebno odgovoren za posredovane ali objavljene informacije, mnenja, nasvete, izjave in druge podatke in grapa.
Pošiljanje, predvajanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje spolno napadalnih, pornografskih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali posegajo v avtorske, sorodne, osebnostne in druge zakonite in ustavne pravice tretjih oseb, ne glede na državljanstvo teh oseb in sicer v obliki izjav, datotek ali v kateri drugi obliki, ni dovoljeno.
Posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov), ni dovoljeno.
Upravljalec si pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke in grapa, ki jih uporabnik ali član posreduje v okviru storitev spletnega mesta FB, ter pravico, da po svoji presoji izbriše, premakne ali spremeni katerokoli grapo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev.

Poslane slike
Larx.si si pridržuje pravico hraniti IP naslov in podatke pošiljatelja vse dokler je fotografija, besedilo, ali katerokoli drugo delo v objavi.
Uporabnik se zavezuje, da bo objavljal le svoja avtorska besedila, fotografije in druga dela, sicer bo zagotovil pisno soglasje za njihovo objavo, ki ga mora predložiti.
Uporabnik se strinja da slike, besedila in ostala dela, ki nam jih pošlje lahko uporabljamo za lasten promocijski namen.
Vaša privolitev
Z uporabo naših spletnih strani soglašate z objavljenimi pravili. O spremembah pogojev in pravil vas bomo sproti obveščali na naših straneh.
Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.

Ponudnik vsebin obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik  se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo portala. Sicer pa z vstopom na spletne strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko kontaktnega obrazca, ali pisno na naslov: Spletna moč d.o.o., Meninska ul. 2, 1241 Kamnik.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Podjetje Spletna moč d.o.o. si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, in sicer z dogovorom in mediacijo.

Če ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora.

V primeru, da kupec/potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe:

Ponudnik nudi možnost izvensodnega reševanja sporov in druga pravna sredstva, ki se uporabljajo za podjetja in njihova dostopnost, če je potrebno.

Podjetje nima dogovorjenega izvensodnega reševanja sporov. Stranki bosta morebitna nesoglasja reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kamniku.

Ponudnik v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:

Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov: Spletno reševanje sporov | Evropska komisija (europa.eu)

Zadnja posodobitev: 10.11.2022


X